середа, 27 січня 2016 р.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (до слайдів)

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
         ІКТ поєднують у собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання школярів. Це і відео, й анімація, і графіка, і звук. Грамотне використання комп'ютера допомагає вирішити дефіцит наочного приладдя, перетворити традиційні навчальні предмети, оптимізувавши процеси розуміння й запам'ятовування навчального матеріалу, а головне, піднявши на незмірно вищий рівень інтерес до предмета «Музичне мистецтво».  Крім  того, фрагменти уроків, на яких використовуються  мультимедійні  технології, відбивають один з головних принципів створення сучасного уроку - принцип фасцинації (принцип привабливості).


          Однією з актуальних проблем музичної освіти є розробка комп'ютерних програм, які забезпечують ефективну динамічність опанування молодшими школярами шкільного курсу з музичного мистецтва, елементами якого є „слухання”, „розуміння”, „створювання”, „виконання” музичних творів. Молодшим школярам надається можливість:
·       знаходити, вивчати та усвідомлювати поняття „звук” як феномен, що функціонує у навколишньому середовищі; експериментувати з джерелами звукоутворення; здійснювати запис різних видів звукозображальної інформації; імітувати звуки, знаходити нове звучання; створювати звукові розповіді або вільні звукові композиції з метою реалізації своїх ідей та прояву в такій формі особистісних думок, почуттів; створювати шумові ефекти; використовувати звукову палітру для супроводу поетичного тексту;
·       одержувати знання про музичні інструменти, вивчаючи їх будову, визначати функціональне призначення, діапазон, тембр, принципи звукоутворення;
·       імпровізувати, створюючи власні звукові імпровізаційні мініатюри, окремі мелодії й тексти;
·       аранжувати мелодії, використовуючи звучання різних інструментів, голосу та інших джерел звукоутворення;
·       вивчати музику різних стилів, напрямів, жанрів.
Комп'ютеризація системи музичної освіти надає можливість учням:
ü набувати нову музичну інформацію;
ü створювати музичні композиції;
ü здійснювати інструментально-тембральне озвучення музичних фрагментів, композиційних мініатюр;
ü зберігати інформацію для подальшої музично-навчальної діяльності.
     Мета впливу музики на виховання дітей - це залучення до  музичної культури в цілому. Вплив музики на формування особистості дитини в розвитку творчої діяльності дітей дуже великий. Музика, як і будь-яке мистецтво, здатна впливати на всебічний розвиток особистості дитини, спонукати до творчої діяльності. 
Музичне виховання має відповідати основним вимогам:
v бути загальним, охоплювати всіх дітей
v бути всебічним, гармонійно розвивати всі сторони формування особистості дитини. 
     Комп’ютерні технології в сучасній системі освіти розглядаються як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя. Інформаційні технології активно використовуються в усіх галузях науки й освіти.
     Процес використання комп’ютерних технологій поєднує такі складові:   
       а) комп’ютерні технології у викладанні музичного мистецтва;
       б) комп’ютерні технології в музичній діяльності школярів.
            Використання комп’ютера на уроках музичного мистецтва здійснюється за такими напрямками:
·       застосування мультимедійного проектора на уроці, в презентаціях, що дає можливість більш ретельного відбору матеріалу, робить візуальний ряд більш якісним і разом з тим дозволяє виносити на екран необхідні терміни, таблиці та схеми;
·       використання мультимедійних підручників: комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання.  Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
      Проведення уроків з використанням мультимедійних технологій дає можливість:
ü використовувати ППЗ (Педагогічний програмний засіб «Музичне мистецтво»)
ü використовувати презентації Microsoft PowerPoint
ü використовувати ПК як засіб для демонстраціїї наочностей (твори живопису, портрети композиторів, тощо)                     
ü прослуховувати музичні твори різних форматів
ü виконання пісень караоке
ü демонстрація фрагментів відеофільмів
ü проводити групове індивідуальне опитування учнів (тестування, кросворди, тощо)
     Моя мета - засобами інформаційних технологій на уроках музики забезпечити вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме:
v фантазії і художньої уяви;
v асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів;
v розуміння поняття ритму в природі і мистецтві;
v відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.           
     Досягнення мети можливе через реалізацію конкретних завдань:
·       створення творчих робіт;
·       виконання пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури,
·       творчості композиторів світу тощо;
·       оформлення результатів своїх досліджень у вигляді методу проектів за певними темами.
 Існує чимало програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Є декілька груп, які я активно використовую в навчальному процесі:
§  музичний програвач;
§  програма для співу караоке;
§  музичний конструктор;
§  музичні енциклопедії;
§  навчальні програми;
         Підбір комп’ютерних програм зорієнтований на методику  навчання музичному мистецтву в школі Нові комп’ютерні технології допомагають учителеві активізувати творчу уяву учнів, розвивають внутрішню музичну пам’ять, зацікавленість музикою.

             Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музики, а також важливим кроком до  виховання гармонійної особистості ХХІ століття.

Немає коментарів:

Дописати коментар